Het lidmaatschap
Het particulier persoonlijk lidmaatschap houdt in dat u lid wordt van Dorpscoöperatie Heide U.A. voor een bedrag van € 15,- per jaar per persoon. Voorwaarde is wel dat minimaal 2 personen ouder dan 18 uit uw gezin lid worden. Dus het minimale lidmaatschapsbedrag is € 30,-. Daarvoor ontvangt u 1 stem per lid uit het gezin. Tijdens ledenvergaderingen kunnen deze stemmen gebruikt worden om mee te beslissen over belangrijke keuzes die de Dorpscoöperatie moet maken. Daarnaast bent u vrij om bovenop het lidmaatschapsbedrag nog een extra jaarlijkse donatie te doen.

Looptijd lidmaatschap
Het lidmaatschap gaat u voor onbepaalde tijd aan. Het lidmaatschap gaat altijd in per 1 januari van een jaar.

Contributie
De contributie voor het lidmaatschap wordt ieder jaar vooraf in december gefactureerd en geïncasseerd. U wordt minimaal 14 dagen van tevoren door ons geïnformeerd over de aanstaande incasso.

Opzeggen
Het lidmaatschap kan uiterlijk voor 1 december van ieder jaar opgezegd worden. U blijft altijd lid tot en met 31 december van dat jaar. U behoudt ook uw stemrecht tot en met die datum. Opzeggen kan via deze website, schriftelijk of per e-mail bij het secretariaat:

Twan PoelsDroesenweg 2
5812 AN Heide

Reglement
Rechten, plichten en andere details omtrent het lidmaatschap staan beschreven in het reglement van Dorpscoöperatie Heide U.A. Te zijner tijd verschijnt het reglement ook op deze website.

Bekijk ook de andere soorten lidmaatschap: Particulier gezinslidmaatschap, Zakelijk gezinslidmaatschap en Zakelijk persoonlijk lidmaatschap